• Slider 19
 • Slider 10
 • Slider 11

OBIEKT BEZPIECZNY HIGIENICZNIE

Bezpieczny Hotel

W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo wprowadziliśmy następujący Kodeks Dobrych Praktyk. 

RECEPCJA

 • Mierzenie temperatury (bezdotykowy termometr) przy przyjściu każdego Gościa do hotelu; stan podgorączkowy i objawy chorobowe uniemożliwiają przyjęcie Gościa do hotelu
 • Stosowanie przez pracowników hotelu maseczek ochronnych oraz rękawiczek jednorazowych
 • Systematyczna dezynfekcja drzwi, klamek, powierzchni lady recepcji, terminali, długopisów, kluczy pokojowych
 • Wprowadzenie ograniczonej ilości osób przebywających przy Recepcji, zachowanie odległości pomiędzy Gośćmi w Recepcji
 • Bezwzględny zakaz przebywania w pokoju osobom niezameldowanym
 • Udostępnienie w Recepcji stacji z płynem dezynfekującym (24h)

POKÓJ HOTELOWY

 • Dezynfekcja urządzeń, klamek, mebli, armatury, wietrzenie pokoi
 • Na życzenie Gościa – ponowna dezynfekcja (zgłosić w Recepcji)
 • Zakaz przebywania w pokoju osobom niezameldowanym
 • Pokoje po wymeldowaniu gości są ozonowane.

RESTAURACJA

 • Mierzenie temperatury (bezdotykowy termometr) przed wejściem każdego Gościa do Restauracji; stan podgorączkowy i objawy chorobowe uniemożliwiają przyjęcie Gościa do Restauracji
 • Stosowanie przez pracowników hotelu maseczek ochronnych oraz rękawiczek jednorazowych
 • Wprowadzenie odpowiedniej, bezpiecznej odległości między stolikami.
 • Każdorazowa dezynfekcja stołów, krzeseł, kart menu
 • Stacja z płynem dezynfekującym przed wejściem do Restauracji

CZĘŚCI WSPÓLNE

 • Stacja z płynem dezynfekującym w holu oraz na piętrach
 • Dezynfekowanie klamek, poręczy, drzwi
 • Szczegółowa dezynfekcja toalet ogólnodostępnych
 • Obowiązek noszenia maseczki ochronnej przez Gości hotelu

Script logo Script logo