• Slider 19
  • Slider 10
  • Slider 11

Twierdza Kłodzka

Pierwsze elementy obronne istniały na Górze Fortecznej już w IX w. Przez stulecia zamek stanowił dominujący nad miastem element obronny. Przekształcany i rozbudowywany w twierdzę poligonalną w czasach dominacji austriackiej by ostateczny swój kształt osiągnąć pod panowaniem pruskim. Już w czasach niemieckich straciła znaczenie militarne. Obecnie jest atrakcją turystyczną oraz miejscem spotkań grup rekonstrukcji historycznej oraz cyklicznych imprez Dni Twierdzy Kłodzkiej.

Script logo Script logo